Biobased Education

A lot of Biobased Education is already available throughout Europe. We encourage teachers and educational professionals to share and make use of each other's educational material.

Next, choose the level of education for which you are looking for educational material or you seek contact with your colleagues across Europe.

Step 4

Course or material details

Nevenstromen
Institution HOGENT
Description In het bestaande project nevenstromen bij de richting agro- en biotechnologie bekijken studenten voeding en landbouw hoe ze de reststromen van een agrarische teelt of in een voedingsbedrijf kunnen omzetten in een of meer nuttige toepassingen. Er wordt op basis van een biomassa-afvalstroom een nieuwe, hoogwaardige toepassing gezocht. De studenten maken een rapport met enkele verplichte onderdelen o.a. overzicht proces, haalbaarheid en valorisatie en geven aan het einde ook een presentatie. In het kader van deze lesmodule wordt een aspect duurzaamheid en levenscyclusanalyse toegevoegd aan dit project.
Language Dutch
Street Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Ghent
Location Ghent (BE)
Contact Katrijn Cierkens
Email katrijn.cierkens@hogent.be
Phone
Website www.hogent.be
Documenten